Římskokatolická farnost Biskupice

Děkanát: Svitavy

Sídlo: Biskupice 87, 569 43 Biskupice

Kontaktní adresa: Komenského nám. 165, 569 43 Jevíčko

IČO: 47489987

Kontakty

E-mail: fabiskupice@ado.cz

ID: zweu2ir

E-mail: fajevicko@ado.cz

Mobil: 731 545 547

ID: cyyfp4r

Web: www.farnostjevicko.cz

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Ing. Josef SLEZÁK - administrátor excurrendo

P. ThLic. Pavel KŘÍŽ OM - kaplan excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Biskupice

Březinky

Farní kostel

farní kostel sv. Petra a Pavla Biskupice

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Petra a Pavla Biskupice
kaple Narození Panny Marie Březinky