Jak nás podpořit

Jsme tu pro všechny, kteří potřebují duchovní, duševní nebo hmotnou pomoc. To je hlavní poslání arcibiskupství. Pokud s naší prací souzníte a přejete si její rozvoj, můžete s tím něco udělat i vy. Máte hned několik možností. Podpořte nás modlitbou, přiložte ruku k dílu jako dobrovolník a nebo nám přispějte ze své peněženky. Váš zájem a podpora nám dodává sílu v těžkých chvílích. Děkujeme.

Veškerá činnost Arcibiskupství olomouckého směřuje v konečném důsledku k tomu, aby se každému, kdo to potřebuje, dostalo pomoci duchovní, duševní nebo hmotné. Veškerá činnost je financována ze státních dotací, grantů, sponzorských darů, sbírek a výnosů z hospodářské činnosti. Budeme rádi, pokud naše cíle podpoříte svým příspěvkem. Jak to lze udělat?

Modlitba

Pro všechny věřící je důležitá modlitba: jak soukromá, tak společná. Vhodnou příležitostí jsou mše svaté v kostelech po celé arcidiecézi. Každá z farností věnuje alespoň jeden den v roce celodenní adoraci – rozpis. Věřící z každého děkanátu se také jednou do roka scházejí při pouti za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání.

Dobrovolná pomoc

Nabídnout můžete také svoje síly při dobrovolné pomoci. S radostí ji využije Arcidiecézní charita Olomouc i jednotlivé místní Charity. Tou vůbec největší dobrovolnickou akcí u nás je vždy počátkem ledna Tříkrálová sbírka a stovky dobrovolníků najdou každý rok uplatnění v průběhu Dnů lidí dobré vůle na Velehradě.

Finanční pomoc

Finančně lze podpořit jak provoz jednotlivých kostelů, a to při sbírce, která je obvykle součástí každé nedělní bohoslužby, tak některé neziskové projekty. Vedle zmíněné Arcidiecézní charity Olomouc je provozuje i arcibiskupství. Jedná se například o nadační fond Adiuvare na podporu studentů z vícečetných nebo nemajetných rodin nebo každoroční sbírku při oslavě Dnů lidí dobré vůle na Velehradě, při které lze přispívat prostřednictvím dárcovských SMS zpráv.

Za jakoukoli formu podpory předem děkujeme.