Jak nás podpořit

Jsme tu pro všechny, kteří potřebují duchovní, duševní nebo hmotnou pomoc. To je hlavní poslání arcibiskupství. Pokud s naší prací souzníte a přejete si její rozvoj, můžete s tím něco udělat i vy. Máte hned několik možností. Podpořte nás modlitbou, přiložte ruku k dílu jako dobrovolník a nebo nám přispějte ze své peněženky. Váš zájem a podpora nám dodává sílu v těžkých chvílích. Děkujeme.

Veškerá činnost Arcibiskupství olomouckého směřuje v konečném důsledku k tomu, aby se každému, kdo to potřebuje, dostalo pomoci duchovní, duševní nebo hmotné. Veškerá činnost je financována ze státních dotací, grantů, sponzorských darů, sbírek a výnosů z hospodářské činnosti. Budeme rádi, pokud naše cíle podpoříte svým příspěvkem. Jak to lze udělat?

Modlitba

Pro všechny věřící je důležitá modlitba: jak soukromá, tak společná. Vhodnou příležitostí jsou mše svaté v kostelech po celé arcidiecézi. Každá z farností věnuje alespoň jeden den v roce celodenní adoraci – rozpis. Věřící z každého děkanátu se také jednou do roka scházejí při pouti za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání.

Dobrovolná pomoc

Nabídnout můžete také svoje síly při dobrovolné pomoci. S radostí ji využije Arcidiecézní charita Olomouc i jednotlivé místní Charity. Tou vůbec největší dobrovolnickou akcí u nás je vždy počátkem ledna Tříkrálová sbírka a stovky dobrovolníků najdou každý rok uplatnění v průběhu Dnů lidí dobré vůle na Velehradě.

Finanční pomoc

Finančně lze podpořit jak provoz jednotlivých kostelů, a to při sbírce, která je obvykle součástí každé nedělní bohoslužby, tak některé neziskové projekty. Vedle zmíněné Arcidiecézní charity Olomouc je provozuje i arcibiskupství. Jedná se například o nadační fond Adiuvare na podporu studentů z vícečetných nebo nemajetných rodin nebo každoroční sbírku při oslavě Dnů lidí dobré vůle na Velehradě, při které lze přispívat prostřednictvím dárcovských SMS zpráv.

Velikonoční sbírka na platy

Do kostelní sbírky na služné duchovních, nebo lidově na platy kněží, která se koná ve všech kostelích arcidiecéze na velikonoční neděli, lze přispět také platbou z účtu: jak jednorázovou platbou, tak trvalým platebním příkazem na účet Arcibiskupství olomouckého. Na uvedené jméno, příjmení a adresu dárce pak bude na konci roku vystaveno potvrzení o daru. Jako specifický symbol se uvádí IČ farnosti, které lze najít v diecézním katalogu nebo je sdělí správci jednotlivých farností.

Č. účtu: 377688503 / 0300
Variabilní symbol: 911120
Specifický symbol: IČ farnosti (k dohledání zde)
Poznámka: jméno, příjmení, adresa

Za jakoukoli formu podpory předem děkujeme.