Bible

Bible je základní knihou křesťanství. Vypráví příběh vztahu Boha a člověka, který začíná stvořením a naplňuje se příchodem Ježíše Krista na svět.

Bible však není jen historickou knihou. Pro křesťany je Bible inspirovaná Bohem, a tedy kromě lidského má také božský původ. Proti jí říkáme také „Písmo svaté“, neboť obsahuje Boží slovo. Bůh skrze Bibli zvláštním způsobem promlouvá, což dosvědčují celé dějiny křesťanství.

„Máte v rukou něco božského: knihu jako oheň, knihu, v níž Bůh promlouvá. Proto si pamatujte: Bible není vyrobená proto, aby se položila na polici, nýbrž aby byla držena v ruce, aby byla často čtena, každý den, o samotě nebo i ve společenství. “ (papež František)

Bůh se lidem ukazovat nemusel, a přece to udělal – z lásky. Stejně jako v láskyplném lidském vztahu můžeme poznat milovanou osobu pouze za předpokladu, že nám otevře své srdce, tak se rovněž dozvídáme o nejvnitřnějších Božích myšlenkách jen díky tomu, že se nám věčný Bůh z lásky otevře. Bůh promlouval k lidem od okamžiku stvoření po celé dějiny, avšak v Ježíši Kristu nám „vylil celé své srdce“ a jednou provždy zjevil svou nejvnitřnější podstatu.

Bible se dělí na dva celky: Starý a nový zákon.

Starý zákon

Starý zákon mají křesťané z velké části společný se židy. Jednotlivé knihy, kterých katolická církev uznává 46, vznikaly v průběhu více než tisíce let. Nejstarší části Starého zákona sahají do 14. století př. Kr.

Jednotlivé části vypráví o stvoření světa a prvotním hříchu, dále popisují, jak si Bůh vyvolil jednotlivce a následně celý národ (izraelský), aby skrze něj jednou požehnal všem lidem. Starý zákon je příběhem Boží věrnosti, který stále hledá cestu k lidem, a člověka, který často padá a znovu povstává. Nejmladší části Starého zákona sahají do doby cca 165 př. Kr.

Starý zákon není psaný jednotným jazykem. Najdeme v něm proto části psané mytologickou mluvou (stvoření světa, první hřích, potopa), historické knihy, poezii (žalmy, Píseň písní), ale i mudroslovnou nebo apokalyptickou literaturu.

Nový zákon

Nový zákon popisuje příchod Boha na zemi v Ježíši Kristu a život prvotní církve.

Základem Nového zákona jsou čtyři evangelia (podle Matouše, Marka, Lukáše, Jana), které popisují Ježíšův život, umučení a vzkříšení. Ty jsou jádrem Bible a nejcennějšími texty církve. Nový zákon obsahuje také knihu o životě první církve (tzv. Skutky apoštolů), dopisy (např. svatého Pavla nebo Petra) a knihu Zjevení.

Podobně jako tomu bylo ve Starém zákoně, i v tom novém se mnohé spisy předávaly nejprve ústně. V prvotní církvi se říkalo, že Písmo svaté je „zapsáno spíše v srdci církve než na pergamenu“. Nedlouho po Ježíšově smrti a vzkříšení se však začíná ústní tradice zapisovat do evangelií.

V prvním století po Kristu vznikalo více textů, než je nyní obsaženo v Bibli. Jelikož však vznikal Nový zákon v živém společenství křesťanů, později také sami věřící poznali, které z těchto textů jsou přímo inspirovány Bohem: „Ano, těmito slovy k nám promlouvá sám Bůh, jsou inspirované Bohem“. Počet spisů, ze kterých se skládá Nový zákon, je 27.

Modlitba s Biblí

Bible dokázala proměnit životy milionů lidí. Příkladem mohou být i velikáni jako sv. František z Assisi nebo Matka Tereza, kterým se v srdci zarezonovaly nějaké biblické verše a staly se jim kompasem v jejich dalším životě.

Existuje mnoho způsobů, jak se modlit s Biblí od jednoduché četby přes mnišskou praxi tzv. lectio divina nebo ignaciánskou meditaci, která více využívá lidskou představivost, či jiné způsoby. Na tomto místě bychom rádi zveřejnili, jak se s Biblí modlí papež František.

„Chci se vám svěřit, jak čtu svou starou Bibli. Často ji vezmu, přečtu kousek, pak ji odložím a nechávám Ježíše, aby se na mě díval. Nejsem to já, kdo se dívá na něho, on se dívá na mě: Bůh je skutečně tam, je přítomný. Tak se jím nechávám pozorovat a cítím – a není to sentimentální – vnímám v hloubce, co mi Pán říká.“

„Někdy nemluví. A tedy necítím nic, jen prázdno, prázdno, prázdno… Avšak trpělivě tam zůstávám a takto ho očekávám, četbou a modlitbou. Někdy dokonce při modlitbě usnu, ale to nevadí: Jsem jako syn v blízkosti svého otce, a to je to, na čem záleží. Chcete mi udělat radost? Čtěte Bibli.“

(Papež František)

Bible online

Online Bibli naleznete na stránce vytvoření Českou biblickou společností  nebo ERF Medien.

Existuje také mnoho aplikací pro mobilní telefony, z nichž můžeme zmínit např. PocketSword pro Apple iOS  nebo MyBible pro Android. Obě zmíněné aplikace obsahují také Český ekumenický překlad.

Pro zájemce o biblická čtení, která se čtou každodenně při mši svaté, je připravena aplikace Misál, která je zatím dostupná pro operační systém Android. Ti, kdo mají jiný systém, mohou využít stránky m.liturgie.cz/misal.


Převzato z Cirkev.cz