NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Bohužel i církev musí čelit případům sexuálního zneužívání nezletilých. Je to nejen těžký hřích, ale také velký zločin, který jde svou podstatou zcela proti poslání a učení církve. Česká biskupská konference společně s konferencemi vyšších řeholních představených otevřela kontaktní místo, jehož cílem je zprostředkovat péči a pomoc nezletilým a zranitelným osobám, které se staly obětí pohlavního zneužití duchovním či laikem v rámci církve.

Kontaktní místo je zřízeno k 1. květnu 2019 a má speciální webové stránky www.ochrananezletilych.cz.

Instrukce o postupu biskupů a vyšších řeholních představených při předběžném šetření některých trestných činů proti 6. přikázání Desatera

Články