Nemocniční kaplani

Doktoři dokáží vyléčit nemocné tělo, ale už ne beznaděj člověka, který se ocitl v nemocnici. Unést tíhu samoty a nejistoty pomáhají nemocniční kaplani. Doprovázejí nemocného či umírajícího v jeho trápení a společně hledají naději. Není podstatné, zda je pacient věřící, nebo ne. Nemocniční kaplani nabízí pomoc všem potřebným.

Koordinátorka nemocničních kaplanů

PhDr. ThLic. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D.

tel: 733 742 046
e-mail: hostalkova.marta@ado.cz

Webové stránky