NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Charita

Posláním Charity je pomáhat lidem v nouzi. Ať už je sužuje nemoc, topí se v dluzích, nebo jim povodeň smetla dům. V olomoucké arcidiecézi najdete celkem 199 charitních zařízení a služeb. Od azylových domů pro matky přes terapeutické dílny až po hospicy. Taky už jste určitě potkali naše tři krále, kteří nám pomáhají získat prostředky na naši práci. Děkujeme, že pomáháte i vy.

Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO)

započala svou činnost již po roce 1920. Ta byla násilně přerušena válkou a poté totalitním komunistickým režimem. Po jeho pádu od roku 1990 byla znovu zahájena její nová éra takříkajíc od nuly, protože neexistovala žádná služba, žádné zařízení a nebyl ani jeden zaměstnanec. ACHO tak prošla až do současnosti velmi dynamickým rozvojem. Dnes působí v olomoucké arcidiecézi 30 farních (FCH) a oblastních Charit (OCH), které zřizují či provozují 199 charitních zařízení a služeb, v nichž pracuje více než 1 540 pracovníků pro téměř více než 6 000 klientů denně. Dalším mnoha tisícům pomáhají charity jednorázově či opakovaně, a to jak profesionálové, tak více než 2 600 dobrovolníků.

Diecézní středisko ACHO je koordinačním centrem, které má za úkol být odpovědným za Charitu v celé arcidiecézi podle církevního práva (CIC) a přitom respektovat právní subjektivitu i dobrovolnou činnost jednotlivých složek – farních a oblastních Charit.

Kontakt

Křížkovského 505/6
779 00 Olomouc

tel.: 585 229 380, 581 115 211
fax: 588 500 839
e-mail: info@acho.charita.cz

Webové stránky

Články