Vzdělávací instituce

Arcibiskupství olomoucké obdrželo od MŠMT dne 13. 1. 2009 pod č. j. 197/2009-25 akreditace k provádění vzdělávacích programů pro účely zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Platnost akreditace vzdělávací instituce byla prodloužena pod č. j. MSMT – 7032/2015-1 do 11. 3. 2021 a znovu pod č. j. MSMT – 489/2021-2-13 do 7. 3. 2027.

Přihlášky a informace

Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro školy,

Helena Polcrová,
Biskupské nám. 841/2,
779 00 Olomouc

tel.: 587 405 255

e-mail: polcrova.helena@ado.cz

Podrobný přehled, včetně jmen lektorů a dat realizování seminářů najdete v rubrice Přehled akreditovaných programů.

Materiály z již uskutečněných akcí

V této rubrice se můžete podívat na materiály, které nám poskytli přednášející jednotlivých seminářů. Je možné s těmito materiály pracovat, není však povoleno do nich zasahovat a jakkoliv je měnit. Děkujeme za pochopení a věříme, že Vám tato nabídka pomůže při Vaší pedagogické činnosti.

Evoluce v pohledu současné vědy a víry, P. Marek Vácha, Olomouc 17.4.2010

Inkvizice a čarodějnické procesy, Richard Jašš, Olomouc 29.5.2010

Bible a evoluce I a Bible a evoluce II, P. Marek Vácha, Olomouc říjen 2010 a únor 2011