Centrum pro školy

Kontakt

Biskupské nám. 841/2, 779 00 Olomouc
2. patro, dveře č. 51

tel.: 587 405 243, 587 405 255

e-mail: skolstvi@ado.cz

Facebook

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 – 18:00
Úterý 8:00 – 18:00
Středa 8:00 – 18:00
Čtvrtek 8:00 – 18:00
Pátek 8:00 – 18:00

Protože jsou církevní školy otevřeny všem, stávají se čím dál častěji přitažlivou alternativou k většinovému školství. Atraktivitu těchto škol kromě kvalitního klasického vzdělání posiluje také jejich cílená péče o všestranný rozvoj osobnosti žáka v její celistvosti, což zahrnuje mimo jiné tvořivou náboženskou formaci. Toto poslání pomáhají školám efektivně uskutečňovat školní kaplani, speciálně pověření k této službě.

Centrum pro školy se v současné době stará o šest mateřských a šest základních škol, tři gymnázia, jednu střední odbornou školu, jednu vyšší odbornou školu a jeden dětský domov, jejichž zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké – viz přehled škol a kontakty na ně.

Centrum nabízí všem pedagogům kromě profesního servisu také kvalitní duchovní formaci, připravuje pro ně metodické materiály a pravidelně pořádá vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky – viz Vzdělávací instituce. Každý program, který nabízíme školám, má akreditaci MŠMT. Témata seminářů jsou převážně náboženského charakteru. Jedná se o témata, jež bývala v minulosti často opomíjena nebo interpretována tendenčně.

Dále centrum školí lektory pro tzv. „Vstupy do škol s náboženskými tématy“. Ti na pozvání škol přicházejí do vyučovacích hodin, aby žáky seznámili jim srozumitelnou formou s významem křesťanských svátků (Velikonoce, Vánoce, dušičky), s Biblí, s charitativním působením církve (charita, misie), s křesťanským uměním (výtvarné umění, hudba) apod.

Pro kvalitní službu Centra pro školy je nezbytná spolupráce např. s těmito institucemi: Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovyČeskou školní inspekcíCyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity PalackéhoVysokoškolským katolickým hnutímUnií křesťanských pedagogůEtickým fórem České republiky a mnoha dalšími.

Svojí činností se spolupodílíme na naplňování přání otce arcibiskupa, „aby církevní vzdělávání nenabízelo jen informace, ale pomáhalo hlouběji poznávat Pravdu a formovalo celého člověka“ (GRAUBNER, J. Země posvěcená, s. 81).

Kontakt na pracovníky


 • Vyvozilová Zdislava

  Mgr.
  Zdislava
  Vyvozilová
  vedoucí centra pro školy, kurzy pro varhaníky
  587 405 243
  731 402 017
  vyvozilova.zdislava@ado.cz
 • Polcrová Helena

  Mgr.
  Helena
  Polcrová
  pracovník centra pro školy
  587 405 255
  polcrova.helena@ado.cz
 • Schreiber Pattermanová Kamila

  Mgr.
  Kamila
  Schreiber Pattermanová
  pracovník centra pro školy
  587 405 243
  pattermanova.kamila@ado.cz