Centrum pro rodinu

Kontakt

Biskupské nám. 841/2, 779 00 Olomouc
2. patro, dveře č. 43

tel.: 587 405 250

mob.: 720 110 750 (ne sms)

e-mail: rodina@ado.cz

IČO: 14615240
Č. ú.: 2800068926/2010 (Fio banka)

Webové stránky

Úřední hodiny

Pondělí 13:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 15:00
Středa 8:00 – 15:00
Čtvrtek 8:00 – 15:00
Pátek 8:00 – 12:00

Doporučujeme si návštěvu dopředu domluvit, zaměstnanci mohou být na pracovním výjezdu nebo mít jiné povinnosti a nebudou se vám moci věnovat. Děkujeme za pochopení.

Centrum pro rodinný život bylo založeno na podzim roku 1990. Nejvýznamnější skutečností posledních let je vznik a rozvoj jednotlivých děkanátních center pro rodinu v rámci arcidiecéze. Ty vznikly na podnět centra a díky otci arcibiskupovi a příslušných děkanů působí už ve všech 21 děkanátech naší arcidiecéze.

Seznam rodinných center

Tímto krokem se naše místní církev svou pastorační praxí přiblížila tisícům farníkům, v jejichž blízkosti tato děkanátní centra pro rodinu nyní působí. Jejich prvořadým úkolem je pečovat o křesťanské rodiny ve farnostech děkanátu, a to formou přednášek, vzdělávání, podporou manželských společenství, organizováním duchovních obnov a různých společných pobytů tak, aby posilovaly a upevňovaly křesťanský život v rodinách.

Dále se snaží, aby rodiče s láskou přijímali a v křesťanské víře vychovávali své děti a prohlubovali svoji manželskou lásku. Jednotlivá centra se také podílí spolu s kněžími na přípravě snoubenců i biřmovanců. Opomíjena není ani pastorace seniorů zejména prostřednictvím společenství seniorů, naše centra jsou připravena pomoci se založením těchto společenství seniorů i s jejich náplní.

Nezapomínáme ve svých programech ani na ty, kteří prožívají těžké údobí svého života jako jsou osamělí a rozvedení. V rámci olomouckého centra nabízíme služby čtyř poraden, a to: manželské a rodinné poradenství, pastorálně-terapeutické pordenství, poradenství v obtížných životních situacích a poradenství pro rodiče. Naše centrum je také vydavatelem prorodinného časopisu Rodinný život.

Kontakt na pracovníky


 • Záboj Josef

  Mgr.
  Josef
  Záboj
  vedoucí centra pro rodinu
  587 405 292
  zaboj.josef@ado.cz
 • Řezníčková Marcela

  Bc.
  Marcela
  Řezníčková
  pracovník centra pro rodinu
  587 405 251
  reznickova.marcela@ado.cz
 • Matlochová Markéta

  Mgr.
  Markéta
  Matlochová
  pracovník centra pro rodinu
  587 405 250
  matlochova.marketa@ado.cz
 • Girašková Petra

  Mgr.
  Petra
  Girašková
  pracovník centra pro rodinu
  587 405 250
  giraskova.petra@ado.cz