Centrum pro pastoraci nemocných

Kontakt

Nemocniční kaplani

Wurmova 562/9, 779 0 Olomouc
2. patro, dveře č. 9

tel.: 587 405 412

e-mail: kaplani@ado.cz

Webové stránky

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 – 14:30
Úterý 8:00 – 14:30
Středa 8:00 – 14:30
Čtvrtek 8:00 – 14:30
Pátek 8:00 – 14:30

Centrum pro pastoraci nemocných Arcibiskupství olomouckého koordinuje pastoraci ve zdravotnictví a sociálních službách.

Zajišťuje výběr kandidátů na nemocniční kaplany, podporuje jejich odborný a osobnostní růst, poskytuje jim metodické vedení v jednání s pacienty, jejich rodinami i s personálem. Usiluje, aby pastorační péče se stala nedílnou součástí zdravotnické péče a aby kaplani se stávali plnohodnotnými členy víceoborových, především paliativních, týmů v nemocnicích. Také provádí výběr vhodných osob pro dobrovolnickou službu v oblasti pastorace nemocných. Formačně vzdělávacími kurzy je připravuje na jejich působení jako spolupracovníků nemocničních kaplanů.

Kontakt na pracovníky


 • Vitásek Bohumír

  P.
  Bohumír
  Vitásek
  biskupský delegát pro pastoraci nemocných
  vitasek.bohumir@ado.cz
 • Hošťálková Marta

  PhDr. ThLic. Mgr.
  Marta
  Hošťálková
  Th.D., Ph.D.
  nemocniční kaplan
  587 405 412
  hostalkova.marta@ado.cz
 • Nehera Roman

  Mgr.
  Roman
  Nehera
  nemocniční kaplan
  587 405 412
  nehera.roman@ado.cz
 • Zakopal František

  Mgr.
  František
  Zakopal
  psycholog
  587 405 412
  zakopal.frantisek@ado.cz
 • Rosová Alena

  Alena
  Rosová
  rosova.alena@ado.cz
 • Lis Magdalena Anna

  Magdalena Anna
  Lis
  lis.magdalena.anna@ado.cz