Pastorace

OSTATNÍ DUCHOVNÍ SLUŽBY V DIECÉZI

Duchovní služba pro vysokoškolské koleje AKS v Olomouci
pro laické studenty:
P. ThLic. Radek SEDLÁK, PhD.

Duchovní rádce pro skauty: P. Mgr. Vladimír MRÁZEK

Duchovní služba pro vězně:

Duchovní služba pro Romy: P. František LÍZNA, SJ

Duchovní služba v armádě ČR:

Ředitel Arcidiecézního centra mládeže „Přístav“ v Rajnochovicích: P. Mgr. Ing. Jiří POSPÍŠIL