Kněžský seminář

Kněžský seminář není jen škola pro budoucí kněze. Je to především komunita, která učí žít člověka v blízkém kontaktu s Bohem. Studenti, kterým se říká bohoslovci, si v semináři zvykají na kněžský život naplněný modlitbou a slavením mše svaté. Spoustu času taky tráví v knihách při studiu teologie.

Kontakt

P. O. Box 6
Žerotínovo nám. 605/2, 771 11 Olomouc

tel: 585 222 951, 585 225 690
fax: 585 231 760
e-mail: aks@ado.czrektorat.aks@ado.cz

Webové stránky

Představení AKS v Olomouci

Rektor: P. ThLic. Pavel Stuška, Ph.D.

Spirituál: P. Vladimír Schmidt

Kněžské povolání

V životě každého z nás přichází okamžik, kdy se začínáme hlouběji zamýšlet nad svým životem. Jaká je moje životní cesta? Jaké plány má se mnou Bůh? Někoho volá do manželství a někoho do duchovního stavu. Bůh přichází do mého života a mluví k nám tak, jako mluvil k rybářům, které si vybral za apoštoly. A povolává nás stejně jako je. Chce však jedno. Abychom do toho šli naplno, abychom se mu odevzdali cele. To znamená vzdát se mnohdy svých představ a plánů o životě, dobrého zázemí a jistot a vykročit do neznámého a často i nepřátelského prostředí. Avšak vždy s ním, naplnění radostí a pokojem, který tento svět nikdy nemůže nabídnout.

K čemu nás nyní Ježíš volá? Na prvním místě je to proto, abychom byli s ním. Člověk povolaný ke kněžství je povolán především k tomu, aby žil s Ježíšem. Stejně jako Ježíš odešel na poušť, kde se připravoval, tak i v semináři se připravují mladí muži na své povolání. Získávají zde vědomosti a znalosti, které jsou potřebné. Je to místo, kde se učí být a žít v blízkosti toho, od koho jsou povoláni.

Pokud si myslíš, že i ty jsi volán ke kněžství, můžeš nás navštívit a promluvit si s našimi spirituály či vicerektorem o tom, jaká by mohla být tvá životní cesta. A pomoci ti můžou třeba i stránky www.hledampovolani.cz.

Historie

Po rozpuštění generálního semináře na Klášterním Hradisku byl arcibiskupský kněžský seminář nově konstituován v roce 1790 za arcibiskupa Antonína Theodora kardinála Colloredo-Waldsee a umístěn v budově bývalého dominikánského kláštera u sv. Michala. Ve 30. letech 19. století bylo v semináři zavedeno vyučování v českém jazyce a založena česká (slovanská) knihovna.

V roce 1841 za arcibiskupa Maxmiliána Josefa kardinála Sommerau-Beckha byla dokončena přestavba semináře – ze starého dominikánského kláštera zůstala jen dolní klenutá chodba, schodiště a vnější zdivo, první a druhé poschodí bylo nově nadstaveno. Arcibiskup František Saleský kardinál Bauer v roce 1911 rozšířil seminář o další objekt. Největšího počtu bohoslovců dosáhl olomoucký seminář za arcibiskupa Leopolda Prečana – přes 300. Proto byl v roce 1930 přistavena další budova a o dva roky později vznikla též seminární kaple svatého Cyrila a Metoděje.

Za arcibiskupa Josefa Karla Matochy v roce 1950 byl seminář zrušen komunistickým režimem. Obnoven byl sice roku 1968, ale nastupující normalizace znamenala v roce 1974 opětovné zrušení. K novému otevření Arcibiskupského kněžského semináře došlo v roce 1990 za arcibiskupa Františka Vaňáka. Po celou dobu opětovného provozu kněžského semináře zde žijí a pracují sestry svatého Kříže.