NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Hudba v diecézi

Hudba má pro křesťanskou bohoslužbu zásadní význam a provází ji od prvopočátků. Její kořeny sahají až do doby starozákonní a vycházejí například z biblických žalmů a dalších duchovních písní složených k oslavě Boží. V církevním prostředí také po staletí vznikala mimořádná a dodnes ceněná klasická hudební díla.

Základní církevní dokumenty týkající se hudby jsou k dispozici na webu Společnosti pro duchovní hudbu.

V rámci arcidiecéze působí Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu, které pořádá dvouleté kurzy pro varhaníky, každoroční setkání hudebníků a další akce.

Arcidiecézní Centrum pro kulturu nejen samo koncerty pořádá, ale také dohlíží nad jejich pořádáním v kostelech na území arcidiecéze (formulář k povolení koncertu zde).

 

Moderní křesťanská hudba

Významné místo má ovšem i moderní křesťanská hudba. Z prostředí olomoucké arcidiecéze vyšly jí věnované stránky hudba.signaly.cz, naživo ji lze slyšet například na multižánrovém křesťanském festivalu United ve Vsetíně.

Kancionál

Do zpěvu jako součásti křesťanské bohoslužby se ovšem mohou zapojit všichni věřící. Pomůckou je jim v tom oficiální zpěvník českých a moravských diecézí, Kancionál, který je dostupný také on-line nebo jako aplikace.

Články