NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Web církevní turistika

Na portálu www.cirkevnituristika.cz najdou návštěvníci popisy poutních tras v zájmové lokalitě, zajímavosti v nejbližším okolí i možnost rezervovat si ubytování v církevních objektech: klášterech, poutních domech nebo farách.

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje

Významné místo na Moravě zaujímá také Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje – mezinárodní síť partnerů, která usiluje o zviditelnění a uchování jedinečného evropského dědictví, autentického příběhu cyrilometodějské mise v rámci Kulturní stezky Rady Evropy. Síť svými aktivitami podporuje živý cyrilometodějský odkaz a křesťanské kořeny a hodnoty založené na respektování a dialogu mezi lidmi odlišných kultur a vyznání.

Články