Arcibiskupská knihovna

Naše knihovna se zaměřuje na obory teologie, historie, psychologie, filozofie a dějiny umění. Obsahuje katalogy kněžstva, teologicky zaměřená periodika i regionální literaturu. Najdete zde dokumenty české i cizojazyčné, vydané v 19. – 21. století. Ať už jste z církve, univerzity, nebo si jen chcete rozšířit obzory, našich 35 000 svazků knih je vám k dispozici.

Knihovna je otevřena v běžném režimu.

Výpůjčku si můžete vyhledat v on-line katalogu a objednat e-mailem na knihovna@ado.cz.

Otevírací doba

Pondělí 9:00 – 17:00
Úterý 9:00 – 15:00
Středa 9:00 – 15:00
Čtvrtek 9:00 – 15:00
Pátek zavřeno

Knihy zapůjčujeme prezenčně i absenčně, vždy na 1 měsíc. Když vám to nebude stačit, můžeme se domluvit na prodloužení o další měsíc.

Kontakt

Wurmova 11, Olomouc

tel.: 587 405 430

e-mail: knihovna@ado.cz

Knihovnice

  • Ing. Marta Švecová

Ke stažení

O knihovně

  • Arcibiskupská knihovna je specializovaná.
  • Zřizovatelem knihovny je Arcibiskupství olomoucké.
  • Knihovna poskytuje prezenční i absenční výpůjčku odborné a naučné literatury z oborů teologie, historie, psychologie, filozofie, dějiny umění, regionální literatury, katalogů kněžstva a teologicky zaměřených periodik.
  • Fond knihovny se z velké části skládá z knižních darů soukromých osob a pozůstalosti kněží, který je pravidelně doplňován nákupem nových knih.
  • Knihy se půjčují na jeden měsíc. Výpůjční dobu lze na požádání o měsíc prodloužit.
  • Přístupná část knihovny obsahuje přes 35 000 svazků, českých i cizojazyčných.
  • Arcibiskupská knihovna slouží nejen studentům, vysokoškolským učitelům, vědeckým pracovníkům, kněžím, ale i široké veřejnosti.

Historie

Arcibiskupská knihovna se nachází v bývalé kanovnické rezidenci, která byla postavena v renesančním slohu v roce 1580 a ve 2. polovině 17. století byla barokně přestavěna. Na fasádě knihovny ve dvoře jsou zachovány sluneční hodiny.

Počátky knihovny jsou spojené s olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem (asi 1083–1150), který založil knihovnu metropolitní kapituly. Druhým historickým celkem, předcházejícím vzniku nynější knihovny, je Arcibiskupská knihovna v Kroměříži, založená roku 1694 Karlem II. z Lichtensteinu-Castelcorna, který byl v letech 1664–1695 olomouckým biskupem. Třetí, nejmladší součástí naší knihovny je tzv. Jubilejní Prečanova knihovna v Arcibiskupském paláci. Vznikla spojením příručních knihoven církevních hodnostářů v roce 1939 k 50. výročí kněžství arcibiskupa Leopolda Prečana (1664–1947).

Dnešní Arcibiskupskou knihovnu v roce 1970 založil ThDr. P. Vladimír Kryštovský v Arcibiskupském paláci. V roce 2000 byla přestěhována do nově upravených prostor na Wurmovu ulici č. 11.

Kontakt na pracovníky