Školy

Naše školy rozvíjí kromě intelektu a tělesné zdatnosti i duchovní složku člověka. Díky tomu jsou v současné době přitažlivou alternativou ke klasickému školství. Zřizujeme šest mateřských a základních škol, tři gymnázia, vyšší odbornou školu a také dětský domov. Kromě učitelů u nás potkáte i školní kaplany, speciálně vyškolené pro práci s mládeží. Je jedno, jakého jste vyznání, církevní školy jsou otevřené všem.
Církevní školství
Teologická faktulta
Kněžský seminář