NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Nemocní

Lékaři léčí nemocné tělo, ale už ne nejistotu člověka, který se ocitl v nemocnici. Unést tíhu samoty a obav pomáhají nemocniční kaplani. Doprovázejí nemocného či umírajícího v jeho trápení a nabízejí pomoc. Není podstatné, zda je pacient věřící, nebo ne. Nemocniční kaplani jsou tu pro všechny potřebné a potkat je můžete celkem ve 32 zařízeních po celé arcidiecézi, od Svitav po Kyjov.

foto: Filip Fojtík

Nemocniční kaplani

Koordinátorka nemocničních kaplanů v Arcidiecézi olomoucké
PhDr. ThLic. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D.

tel: 733 742 046
e-mail: hostalkova.marta@ado.cz

Webové stránky

Nemocnice Milosrdných sester

Nemocnice Milosrdných sester v Kroměříži je nestátní zdravotnické zařízení následné péče. Jeho zřizovatelem je Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul se sídlem v Kroměříži.

Malý Val 1553, 767 01 Kroměříž

tel: 573 353 111
e-mail: nemomil(@)nemomil.cz

Webové stránky

Nemocnice Milosrdných bratří

Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích je nestátní zdravotnické zařízení sloužící především pacientům s chronickým onemocněním na lůžkách Léčebny dlouhodobě nemocných.

Zlínská 467, 763 12 Vizovice

tel: 577 005 811
e-mail: info@nmbvizovice.cz

Webové stránky

Středisko sv. Alžběty

Ve Středisku sv. Alžběty doprovázíme tělesně postižené, snažíme se je co nejvíc zapojit do běžného života a zároveň ubrat starosti jejich rodině. Pomáháme v domácnostech starším a nemocným lidem, kteří už vedle sebe nemají nikoho na blízku. Nabízíme i zdravotní a hospicovou péči.

Peškova 484/1, 779 00 Olomouc-Povel

tel: 585 754 582
e-mail: sth@olomouc.charita.cz

Články