NAVRCHOLU.cz

Nemocní

Ve Středisku sv. Alžběty doprovázíme tělesně postižené, snažíme se je co nejvíc zapojit do běžného života a zároveň ubrat starosti jejich rodině. Pomáháme v domácnostech starším a nemocným lidem, kteří už vedle sebe nemají nikoho na blízku.Nabízíme i zdravotní a hospicovou péči. Pobyt v nemocnici pomáhají pacientům unést naši kaplani, které můžete potkat celkem ve 26 zařízeních v našem kraji, od Svitav až po Zlín.

Středisko sv. Alžběty

Peškova 484/1, 779 00 Olomouc – Povel

tel: 585 754 582
e-mail: sth@olomouc.charita.cz

Nemocniční kaplani

Koordinátorka nemocničních kaplanů v Arcidiecézi olomoucké
PhDr. ThLic. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D.

tel: 733 742 046
e-mail: hostalkova.marta@ado.cz

Webové stránky

Články