NAVRCHOLU.cz

Nemocní

Doktoři dokáží vyléčit nemocné tělo, ale už ne beznaděj člověka, který se ocitl v nemocnici. Unést tíhu samoty a nejistoty pomáhají nemocniční kaplani. Doprovázejí nemocného či umírajícího v jeho trápení a společně hledají naději. Není podstatné, zda je pacient věřící, nebo ne. Nemocniční kaplani nabízí pomoc všem potřebným a potkat je můžete celkem ve 26 zařízeních po celé arcidiecézi, od Svitav po Zlín.

Středisko sv. Alžběty

Ve Středisku sv. Alžběty doprovázíme tělesně postižené, snažíme se je co nejvíc zapojit do běžného života a zároveň ubrat starosti jejich rodině. Pomáháme v domácnostech starším a nemocným lidem, kteří už vedle sebe nemají nikoho na blízku. Nabízíme i zdravotní a hospicovou péči.

Peškova 484/1, 779 00 Olomouc-Povel

tel: 585 754 582
e-mail: sth@olomouc.charita.cz

Nemocniční kaplani

Koordinátorka nemocničních kaplanů v Arcidiecézi olomoucké
PhDr. ThLic. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D.

tel: 733 742 046
e-mail: hostalkova.marta@ado.cz

Webové stránky

Články