NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Ministranti

Ministranti pomáhají kněžím během bohoslužby. Od čtení biblického textu až po obsluhu kadidelnice. Pro ministranty v naší diecézi připravujeme vzdělávací akce, poutě, ale i sportovní turnaje. Pro starší ministranty organizujeme dvouletý kurz, který prohloubí jejich liturgické znalosti a dovednosti. A třeba se jednoho dne rozhodnou i pro kněžskou službu.

Ministranti olomoucké arcidiecéze

P. Jiří Kupka,
biskupský delegát pro péči o ministranty,
předseda Arcidiecézní ministrantské rady: kupka.jir@seznam.cz

Kurz MiniFor: minifor@email.cz

Webové stránky

Články