NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Katecheti

Být katechetou není zaměstnání, ale povolání. Člověk povolaný k této službě seznamuje lidi s životem Božího království, předává jim radost a světlo ze vztahu s Bohem. Daruje jim svůj čas a zájem a podporuje je na jejich cestě víry ke zralému křesťanství. Katechetická služba je proto náročná, a zároveň radostná. Proto máme v diecézi Centrum pro katechezi, aby katechetům nabízelo podporu v jejich službě. Připravuje pro ně různé typy setkání: duchovní, vzdělávací i rekreační, a také jim zprostředkovává důležité nebo zajímavé informace, inspirace a podněty pro jejich službu. Připravuje také některé metodické materiály.

Centrum pro katechezi

Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc

tel.: 587 405 241, 739 344 128

e-mail: katecheti@ado.cz

Webové stránky

Články