Katecheti

Naučit někoho biblické příběhy lze snadno, ale předat niternou osobní víru, je už velká výzva. Proto máme v diecézi Centrum pro katechezi, kde si můžou učitelé předávat zkušenosti a vzdělávat se . Víru nemůžete do druhého člověka prostě nalít, ale je možné s pokorou doprovázet a inspirovat. A věřit.

Centrum pro katechezi

Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc

tel.: 587 405 241, 739 344 128

e-mail: katecheti@ado.cz

Webové stránky

Články