Společenství

Katolická církev je otevřená novým hnutím a společenstvím, která vznikají tzv. odspodu. Stojí za nimi nadšení věřící, reagující na aktuální potřeby své doby a místa. Ať už jde o setkávání studentů, pomoc lidem na ulici, nebo modlitební setkání. Všechny tyto iniciativy vlévají do církve nový život a energii.

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc

VKH Olomouc je spolek, který se hlásí ke křesťanským hodnotám. Sdružuje studenty Univerzity Palackého a vyšších odborných škol v Olomouci, členy se ovšem mohou stát i sympatizanti mimo řady studentstva. VKH Olomouc vzniklo v r. 1990, od té doby jím prošly tisíce studentů. Tehdy jako dnes zde mohli a mohou mladí lidé najít zázemí, příležitost ke společnému prožívání radosti z víry, k poučení i povzbuzení, k osobnímu i k duchovnímu růstu a ke smysluplnému využití volného času.

Křížkovského 2, Olomouc 779 00

tel: 739 029 115

e-mail: predseda.vkholomouc@seznam.cz

Webové stránky

RR49 - Vysokoškolské katolické hnutí Zlín

Nazývají se Right Road 49, zkráceně RR49. To v překladu znaména správná cesta a číslo 49 představuje číslo silnice protínající město Zlín.

Jsou společenství především vysokoškolských studentů ve Zlíně, které má za cíl ukazovat „správnou cestu“ v centru této komunikace č. 49, tohoto města, této společnosti. Fungují při římskokatolické farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.

Sadová 149, 760 01 Zlín

tel: 725 802 395

e-mail: info@rr49.cz

Webové stránky

Komunita Sant'Egidio

Vznikla v Římě v roce 1968 po II. vatikánském koncilu. Je to laické hnutí s více než 50 000 členy, kteří se v Římě, v Itálii a ve více než 70 zemích světa na různých kontinentech zasazují o předávání evangelia a působí v dobročinné službě. Je to „veřejné sdružení laiků v církvi“. Různé Komunity po celém světě jsou navzájem spojeny tou samou spiritualitou a těmi samými základy, které charakterizují cestu Sant’Egidia. Modlitba doprovází všechny komunity na celém světě a tvoří jejich základ. Je centrem a nejdůležitějším místem, na které se orientuje život Komunity.

Kapucínská 115/2, 779 00 Olomouc

e-mail: olomouc@santegidio.cz

Webové stránky

Salesiánská střediska a kluby mládeže

Představují jeden z pilířů salesiánského díla v České republice. Především prostřednictvím pestré nabídky volnočasových aktivit chceme vychovávat mladého člověka v ovzduší osobního přístupu a přátelského prostředí a v duchu evangelních hodnot k ušlechtilému lidství a životu z víry.

Salesiáni Dona Boska Zlín

+420 577 243 009

e-mail: saleklub@skmzlin.cz

Webové stránky

Salesiánský klub mládeže, z.s. Dům Ignáce Stuchlého

+420 577 911 065

e-mail: dis@disfrystak.cz

Webové stránky

Sdružení salesiánů spolupracovníků

je třetí větev salesiánské rodiny, kterou založil v roce 1876 sv. Jan Bosko. Soustřeďuje ty křesťany, kteří chtějí v salesiánském duchu společně pracovat pro druhé, zejména pro mládež a obyčejné lidi.

Kontakty na místní společenství v celé ČR:

Webové stránky

Společenství při dominikánské komunitě v Olomouci

Mládež i senioři, lidé se zájmem o misie i ti, kdo se chtějí vzdělávat ve víře mohou využít nabídku k účasti na jednom ze společenství při dominikánském kostele v Olomouci.

Klášter dominikánů Olomouc

Slovenská 14, 779 00 Olomouc 2

Webové stránky