(kraj olomoucký, arcidiecéze olomoucká, děkanát Šumperk)

Pouť k Bolestné Matce Boží na místě bývalé poutní kaple – nejvýše položené poutní místo Moravy a Slezska

Tak by mohlo vypadat poutní místo v budoucnosti

Poloha: ve vrcholové partii Jeseníků – 10 km – JZ – od města Jeseníku, ve výšce 1300 m n.m., na hlavní turistické trase mezi Červenohorským sedlem a Keprníkem. Mapa.

Vřesová studánka na stránkách farnosti Velké Losiny
Spolek pro obnovu poutního místa
Vřesová studánka

Historie a popis poutního místa: o původu v minulosti známého poutního místa a léčivé síle vody vypráví pověst. Jistý revírník střelil jelena a položil ho tak, aby mu voda z výše položeného pramene vtékala do chřtánu. Chtěl ho vyvrhnout, vrazil do něho nůž, jelen však vyskočil a utekl. Marné bylo myslivcovo pátrání, jelena nenašel. Po čase se on a jeho rodina přestěhovali do Čech, kde revírník později vážně onemocněl. Vzpomněl si na příhodu s jelenem a šel hledat pomoc ke známému prameni a uzdravil se. Z vděčnosti dal zde postavit sloup s obrazem pěti ran Krista Pána. Později zde byla postavena dřevěná kaple (16. stol?), ta byla nahrazena kamenným objektem (asi pol. 19. stol.) a ve 30. letech minulého stol. byla zde postavena dřevěná horská kaple. 30. května 1946 po zásahu bleskem vyhořela a v roce 1987 byla stržena i chata, původně útulna pro poutníky. Zůstala jen vodní kaple nad pramenem.

V 90. letech minulého stol. byla na základech presbytáře původního kaple postavena kamenná mohylka od výtvarníků J. Jemelky, O. Olivy a M. Vochty a do ní vsazen protepaný reliéf Madony s dítětem, (při čemž byl použit reliéf V. Vaculky – Panna Maria Královna) s litinovým křížem, který vydržel požár původní kaple i nepřízeň minulých časů.

Bývalí němečtí spoluobčané si v německém Weilersbachu (Bavorsko, u Forchheimu, mezi Norimberkem a Bamberkem) postavili repliku kaple z Vřesové studánky, na jejíž pamětní tabuli je uvedeno: / Maria Hilf – Kapelle / „Maria im Paradies“ / Heidebrünnel – / Geweiht am 22. 9. 1991.

Vřesová studánka je pro svou nostalgickou krásu stále vyhledávána poutníky a turisty od nás i bývalými německými obyvateli. Snad se jednou dočká i důstojnějšího zviditelnění.

Poutě: poutní bohoslužby: poslední sobota v srpnu (slavnost P. Marie Královny 22. 8.). Hlavní pouť v sobotu před 15. zářím (slavnost P. Marie Bolestné – mše sv. s doprovodem lesních rohů), v oba poutní dny mše sv. ve 14:30 za účasti několika set poutníků od nás i z Německa.

Duchovní správa: Římskokatolická farnost, Bukovická 58, 78815 Velké Losiny, tel.: 583248333.

Turistické informace pro poutníky (mapa 19 58C6 56e): lokalita je situována do blízkosti historické zemské hranice mezi Moravou a Slezskem. Hranice je dodnes vymezena opracovanými kameny, které jsou na slezské straně označeny vysekanými písmeny BB. Je to značka Vratislavského arcibiskupství (německy BISTUM BRESLAU).

Autem i autobusem lze přijet na Červenohorské sedlo, odtud pěší pouť – č – 4 km (cca 1,5 h.) s převýšením 300 m, po zpevněné lesní cestě.
Ve Velkých Losinách funkční technická památka „Ruční papírna a Muzeum papíru“ s více než čtyřsetletou tradicí výroby světově proslulého ručního papíru – NKP.

Vřesovou Studánku zdobí oltář Otmara Olivy pro budoucí kapli

Ochranáři chtějí zabránit výstavbě chaty na Vřesové studánce

Český rozhlas o Vřesové studánce