(kraj Moravskoslezský, diecéze ostravsko-opavská, děkanát Nový Jičín)

Pouť ke svatým Cyrilu a Metodějovi

Poloha: Z hlavní silnice mezi Rožnovem p. R. a slovenskou hranicí odbočit v Prostřední Bečvě vlevo na Pustevny. Odtud po hřebeni pěšky na Radhošť. Mapa.

Radhošť a Pustevny z dronu

Matice radhošťská
Matice radhošťská na stránkách obce Trojanovice
Poutní sezóna

Historie a popis poutního místa: Podle zbožné pověsti soluňští bratři sv. Cyril a Metoděj zrušili pohanské uctívání boha Radegasta a postavili na tom místě kříž. V r. 1735 byl na Radhosti postaven dřevěný kříž, ke kterému se konaly 4x do roka poutě, později nahrazen křížem kamenným (r. 1805), nynější je z r. 1808. V r. 1897-98 byla zde postavena dřevěná kaple, financována že sbírek konaných na celé Moravě, do které namaloval Adolf Liebscher „Valašskou Madonu“ umístěnou na bočním oltáři. Jedna kopie obrazu je ve vatikánských sbírkách, druhá ve frenštátském kostele. Do nynější podoby byla kaple uvedena v letech 1925-26; byl vybudován dřevěný ochoz kolem kaple, portál, věž se zvonici ve slohu řecko-uniatském aj. Další boční oltář je zasvěcen sv. Václavovi. Hlavní oltář je ozdoben křížem a sochami našich věrozvěstů. Frenštátský rodák, americký sochař Albín Polášek, zhotovil v r. 1930 monumentální sousoší sv. Cyrila a Metoděje, umístěné za kapli a sochu Radegasta, 3 km ve směru na Pustevny.

O potřeby kaple na Radhošti pečuje od jejího vysvěcení (s přerušením od 50 let min. století) Matice radhošťská, znovu obnovena v r. 1994.

Poutě: Poslední sobota v květnu, zahájení poutní sezóny na svátek sv. Cyrila a Metoděje (5. 7.)

Duchovní správa: Římskokatolicka farnost, Kostelní 506, 74401 Frenštát pod Radhoštěm, tel: 556835788, rimkf.frenstat@centrum .

Turistické informace pro poutníky: Z žel. stan. Frenštát p. Radh. (trať 300). jihovýchod – c – 5 km, pokračovat – z – 4 km, hřeben – m – 4 km (Radegast, kaple, rozhledna), – c – 8 km do Rožnova pod Radh. (trať 281). V předvečer svátku stětí Jana Křtitele (24. 6.) zapalují se na Radhošti a okolních kopcích tzv. svatojánské ohně. Radhošť spolu s ostatními částmi beskydského regionu je součástí chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Zimní zamyšlení strážce kaple na Radhošti

Symbolické vítězství křesťanství nad pohanskými bohy

si v sobotu 15. září 2018 připomněli lidé na vrcholku Radhoště (1129 m).

Místní kaple sv. Cyrila a Metoděje totiž letos slaví 120. výročí svého vzniku. Mši svatou v ní při této příležitosti celebroval olomoucký pomocný biskup Josef Nuzík.

„Každý, kdo chce dojít z Pusteven na vrchol Radhoště ke kapli sv. Cyrila a Metoděje, musí projít kolem sochy pohanského boha Radegasta. Tak by to mělo platit i o našem životě – kolem mnoha věcí, které jsou pohanské a bezduché, máme projít k tomu, co je trvalé, pevné a stálé, tedy k Bohu a věčnosti,“ shrnul poselství nejvýše položené křesťanské kaple na území České republiky (kaple sv. Vavřince na Sněžce se totiž nachází na polské straně Krkonoš).

Význam stavby připomíná Josef Krůpa z Matice radhošťské. „Stavba byla slavnostně vysvěcena olomouckým arcibiskupem Theodorem Kohnem 11. září 1898. Hřeben hory tehdy zaplavilo na 30 tisíc lidí a kaple se brzy stala neoficiálním symbolem Valašska i Beskyd a má symbolické postavení: přímo kaplí prochází hranice olomoucké arcidiecéze a ostravskoopavské diecéze a její střecha slouží jako hlavní evropské rozvodí,“ uvedl.

K oslavě letošního výročí už Matice radhošťská vydala pamětní medaile, které jsou k dostání v předsíni poutní kaple.

A v červnu si připomněla ještě jedno výročí: na vrcholku hory proběhla dobová rekonstrukce návštěvy prezidenta T. G. Masaryka, který z Radhoště 23. června 1928 přihlížel tradičnímu pálení svatojánských ohňů na okolních kopcích.

KT, Jiří Gračka

 

Jubileum nejvýše položeného chrámu naší arcidiecéze i celé republiky

Před 120 lety byla z vůle moravského lidu vystavěna a 11. září 1898 arcibiskupem olomouckým Theodorem Kohnem slavnostně vysvěcena výjimečná stavba na vrcholu Radhoště – kaple sv. Cyrila a Metoděje.

Moravané svůj vztah k této hoře i ke svým věrozvěstům projevili skutečně manifestačně – hřeben hory zaplavilo podle dobových svědectví na 30 tisíc lidí. A jako v roce 1862 při památné národní slavnosti konané zde v předvečer tisícího výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, opět se zde prolínalo nadšení náboženské i vlastenecké.

Kaple na vrcholu hory se brzy stala neoficiálním symbolem Valašska i Beskyd a má doslova symbolické postavení i v rámci naší arcidiecéze: přímo kaplí prochází hranice arcidiecéze olomoucké a ostravsko ‑ opavské diecéze.

120. výročí posvěcení kaple si připomeneme slavnostní bohoslužbou v sobotu 15. září 2018 ve 13:00. Hlavní celebrant bude o. biskup Josef Nuzík.

Josef Krůpa