Sv. Kristýn a druhové

Byl jeden z Pěti bratří, mučedníků. Jeho svátek se slaví 12. listopadu. Byl kuchařem v erému Pěti bratří, vybudovaném patrně v polském západním pomezí, sousedícím s uzemím Ljuticů. V noci z 10. na 11. listopad byl erém přepaden a jeho osazenstvo pobito. Italové Benedikt a Jan, žáci sv. Romualda, povolaní do Polska Boleslavem Chrabrým jako misionáři, prodělávali zde před odchodem do misijního terénu „jazykový kurz“, aby si osvojili namáhavou slovanštinu. Jejich žáci mezi které patřil i bratr Kristýn byli polského původu. Původně byli pohřbeni v oratoři erému před oltářem, odkud byli později přeneseni do Hnězdna, odkud je r. 1039 vítězný Břetislav I. do Prahy, spolu s těly sv. Vojtěcha a arcibiskupa Radima. Podle staré olomoucké tradice Kristýnovi ostatky byly přeneseny do Olomouce Zdíkem, resp. tehdejším olomouckým knížetem Václavem (1126-1130) v období dostavění katedrály a zde uloženo do sarkofágu zbudovaného biskupem Robertem.