Svatá Ludmila

Pocházela z nevelkého kmene Pšovanů na Mělnicku. Její otec Slavibor byl pohanem, ona přijala křest po svém sňatku s Bořivojem, knížetem kmene Čechů v západní části středních Čech. Bořivoj byl podle legendy pokřtěn na Moravě na přelomu let 869 – 870.Ludmila byla, podle starých kronik, vzorem křesťanských ctností a v křesťanské víře vychovávala také svého vnuka Václava. Jeho matka Drahomíra byla ve starších legendách líčena jako nehodná a chybující křesťanka. Křesťanská misie kněze Kaicha, který patrně pokřtil v Čechách Ludmilu, dostala za své hlavní sídlo Levý Hradec, kde vznikl první křesťanský chrám na území českého kmene – rotunda, jejíž zbytky se našly pod tamním chrámem sv. Klimenta. Druhý chrám, mariánský, zbudoval Bořivoj v Praze na Pražském hradě jako dík za vítězství nad pohanskou reakcí. Je v půdoryse zachován, na jeho základech syn Bořivojův Spytihněv zbudoval chrám a dal se tu i pohřbít. Svatou Ludmilu na Tetíně zardousili vrazi, které prý objednala její snacha Drahomíra. Tělo sv. Ludmily bylo přeneseno do chrámu sv. Jiří na Pražském hradě. Svátek slaví 16. září.