Svatá Kordula

Byla mučednicí, která se narodila někdy ve 3. nebo 4. století a zemřela okolo roku 304 v Kolíně na Rýnem. Jako ve většině případů starších půldruhého tisíce let musíme vycházet spíše z legend, než z faktických historických dokladů. Jedna z legend vypráví o tom, že se svatá Voršila a její družky nechtěně a netušeně dostaly do rokou Hunů. Jedno z tradičních vyprávění hovoří o tom, že mučednickou smrt podstoupilo v Kolíně na jedenáct tisíc družek svaté Voršily. Kordula byla v kritickém okamžiku ukryta na lodi, zatímco ostatní křesťanky byly vyvražděny. Když pozorovala, s jakou odvahou jdou na smrt, opustila svůj úkryt a vyšla vrahům vstříc. Její ostatky se dostaly do kolínského kostela johanitů, kde je roku 1278 vyzvedl biskup Albert Veliký. Některé relikvie se octly i v jiných místech Evropy. Při zobrazování Korduly malíři většinou nezapomínají na lodičku, na šíp, či korunu, na věnec mučednice. Má svátek 22. října.