Patroni diecéze

Patroni jsou světci, držící ochranou ruku nad určitým územím. I některá povolání nebo města mají své patrony a věřící je mohou žádat o přímluvu. U nás nejznámější svatý Václav je hlavním patronem olomoucké diecéze. Dále jsou to věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj a mučedníci – sv. Kristýn a druhové, sv. Vojtěch, sv. Vít, sv. Kordula, sv. Ludmila, sv. Pavlína, ale taky opat sv. Prokop, o němž se traduje, že zapřáhl do pluhu čerta a vyoral s ním brázdu.

Svatý Václav

kníže a mučedník

Sv. Cyril a Metoděj

apoštolové Moravy a patroni Evropy

Sv. Kristýn a druhové

mučedník

Sv. Vojtěch

biskup a mučedník

Sv. Vít

učedník

Sv. Prokop

opat a vyznavač

Sv. Kordula

panna a mučednice

Sv. Ludmila

vdova a mučednice

Sv. Pavlína

panna a mučednice