NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Památky na území arcidiecéze

Na území olomoucké arcidiecéze se nachází téměř 1300 kostelů, kaplí a dalších sakrálních budov.

Péči o nemovitosti zajišťují jednotlivé farnosti a další církevní instituce ve spolupráci se stavebním odborem arcibiskupství, nad péčí o movité kulturní památky bdí oddělení památkové péče.

Otevřené kostely

Jednotlivé farnosti se podle svých možností snaží je alespoň zčásti zpřístupňovat veřejnosti. Ty významnější pak nabízejí i prohlídky s průvodcem. Otevřené brány jsou společným projektem Zlínského kraje, arcibiskupství, farností a dalších subjektů s cílem přiblížit návštěvníkům hodnotu architektury a umění spjatého s křesťanskou tradicí a poukázat i na další zajímavá místa v okolí. V současné době je na území kraje otevřeno na třicet kostelů, v nichž se během sezóny nabízí zdarma i průvodcovská služba. Podobný projekt, Kostely s průvodcem, nabízí také město Olomouc.

Palác, kterým kráčely dějiny

Arcibiskupství ovšem vlastní také objekty jiné než sakrální. Arcibiskupský palác v Olomouci, historické sídlo arcibiskupů a dějiště mnoha událostí významných pro celou Evropu, není pouze památkou a muzeem, ale také fungujícím úřadem a pracovištěm arcibiskupa a jeho spolupracovníků. Bezbariérově přístupný objekt nabízí prohlídky pro veřejnost včetně specializovaných haptických prohlídek pro návštěvníky se  zrakovým handicapem.

Arcibiskupský odkaz světovému dědictví

Druhým historickým sídlem olomouckých biskupů je Arcibiskupský zámek v Kroměříži a s ním související Podzámecká zahrada. Objekty jsou (společně s Květnou zahradou, kterou spravuje Národní památkový ústav) zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO.

Další památky

Také movité kulturní dědictví v majetku arcibiskupství, farností a dalších církevních subjektů je z velké části zpřístupněno veřejnosti. Obdivovat umělecká díla včetně jednoho z nejcennějších obrazů v ČR, Tizianova plátna „Apollo a Marsyas“, mohou návštěvníci hned ve dvou arcidiecézních muzeích: jedno sídlí v těsném sousedství olomoucké katedrály a druhé pak ve druhém patře kroměřížského zámku. Obě instituce spravující církevní sbírky provozuje Muzeum umění Olomouc.

Web církevní turistika

Na portálu www.cirkevnituristika.cz najdou návštěvníci popisy poutních tras v zájmové lokalitě, zajímavosti v nejbližším okolí i možnost rezervovat si ubytování v církevních objektech: klášterech, poutních domech nebo farách.

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje

Významné místo na Moravě zaujímá také Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje – mezinárodní síť partnerů, která usiluje o zviditelnění a uchování jedinečného evropského dědictví, autentického příběhu cyrilometodějské mise v rámci Kulturní stezky Rady Evropy. Síť svými aktivitami podporuje živý cyrilometodějský odkaz a křesťanské kořeny a hodnoty založené na respektování a dialogu mezi lidmi odlišných kultur a vyznání.

Články