O arcidiecézi

Diecéze je základní správní jednotkou katolické církve. Jde o podobný systém jako rozčlenění státu do několika menších krajů. V čele diecéze stojí biskup, pověřený papežem.
U nás máme celkem 8 diecézi. Ta olomoucká je zároveň hlavní diecézí na Moravě, proto má titul „arci“. Její historie sahá až k Velké Moravě.

Diecéze nebo také místní církev je společenství věřících křesťanů, spojených vírou a svátostmi s biskupem, kterého papež jmenuje do jejího čela. Zpravidla bývá vymezena určitým územím a zahrnuje všechny věřící, kteří na něm bydlí. Několik sousedních diecézí se spojuje do tzv. církevní provincie, přičemž hlavní diecéze v rámci každé provincie se pak označuje jako arcidiecéze.

Moravskou církevní provincii tvoří Arcidiecéze olomoucká, Diecéze brněnská a Diecéze ostravsko-opavská. Arcidiecéze olomoucká pokrývá území celého Zlínského kraje a částí krajů Olomouckého (okresy Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk), Jihomoravského (severovýchod okresů Blansko, Hodonín a Vyškov) a Pardubického (východní části okresů Ústí nad Orlicí a Svitavy).

Celková rozloha olomoucké arcidiecéze činí 10 018 km2 a na tomto území žije 1 360 000 obyvatel, z nichž se asi 568 000 (cca 41 %) hlásí ke katolické církvi. Arcidiecézi tvoří 418 farností členěných do 21 děkanátů.