Wolfgang Hannibal, hrabě Schrattenbach

kardinál
1711–1738

Narodil se 12. září 1660 ve Štýrském Hradci. Po studiích teologie, filosofie a práva v Římě získal doktorát teologie a filosofie. Mezitím se 4. května 1682 stal kanovníkem olomouckým, salcburským, později také děkanem této kapituly. Byl mu nabídnut biskupský stolec v Seckau, ale rozhodně odmítl.

15. září 1711 byl zvolen biskupem olomouckým; kardinálským purpurem byl ozdoben 18. května 1713. Téhož roku se stal tajným císařským radou a spoluprotektorem Germanie, následujícího roku císařským ministrem v Římě a generálním hejtmanem. Roku 1719 se stal místokrálem v Neapoli, roku 1722 protektorem Germanie.

Jako biskup se staral o prohloubení náboženského života; za tím účelem zřídil několik far a kaplanských míst, v Kroměříži v letech 1724–1736 vybudoval kostel Panny Marie. V roce 1733 dal zbudovat kapli Panny Marie Sedmibolestné v kostele sv. Mořice, kde si také přál po smrti odpočívat.

Šířil v diecézi úctu k sv. Janu Nepomuckému. V roce 1715 zahájil beatifikační proces Jana Sarkandra a o pět let později, v roce stého výročí jeho smrti, byl mučedníkův hrob úředně otevřen. K rozvoji mariánské úcty korunoval Pannu Marii na Svatém Kopečku novými korunkami, posvěcenými v Římě, stejně jako milostnou Pannu Marii u sv. Tomáše v Brně. Vydal také agendu a proprium pro olomouckou diecézi.

Zemřel v Brně 22. července 1738 a byl pohřben v kolegiátním kostele sv. Mořice v Kroměříži.