Vilém Prusinovský

1565–1572

Se založením olomoucké univerzity navždy bude spojeno jméno Viléma Prusinovského, který se narodil roku 1534 ve starém moravském šlechtickém rodu jako syn Mikuláše a matky Anny, roz. ze Mstěnic. Na svých studiích, zejména v Římě, seznámil se s tehdejšími moderními protireformačními proudy a stal se jejich horlivým stoupencem. Po návratu roku 1560 se stal proboštem brněnské kapituly, o dvě léta později kapituly litoměřické.

8. března 1565 jej olomoucká kapitula zvolila za svého biskupa. Při volbě musel slíbit, že zřídí a bude vydržovat duchovní seminář. Jako biskup vystupoval velmi rázně proti moravským nekatolíkům. Roku 1566 založil v Olomouci jezuitskou kolej, přidělil jezuitům tehdejší kostel sv. Františka s minoritským klášterem; zároveň se snažil morálně i finančně upevnit rozvoj tohoto řádu u nás k rozmachu rekatolizace a tím se stal zakladatelem druhé naší nejstarší univerzity, kterou jezuité s jeho podporou i s úchvalou papežskou a císařskou založili v Olomouci.

Jeho dobré snahy se nemohly plně rozvinout, neboť předčasně zemřel – byl otráven – 16. července 1572. Podle přání byl pohřben v jezuitském kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci.