Tomáš Albín z Helfenburgu

1574–1575

Byl synem Václava Albína, kancléře Viléma z Rožmberka. S ním byl nějaký čas ve službách Rožmberků. Studoval v Bologni, odkud přešel do Pisy, kde roku 1567 promoval na doktora práv.

Po návratu ze studií znovu vstoupil do Rožmberských služeb. Tam se oženil s jistou Sybilou a měl s ní čtyři syny a dceru Žofii, která se později stala abatyší u sv. Jiří na Hradě pražském.

Když ovdověl, věnoval se duchovní službě a 27. května 1567 ho nacházíme mezi olomouckými kanovníky.

5. března 1574 jej zvolila kapitula za biskupa. Tehdy byl takový nedostatek kněžstva, že kapitula mu stanovila jako podmínku, že zřídí kněžské semináře v Olomouci, Kroměříži a ve Vyškově.

Zemřel však brzy nato 10. března 1575. Byl pohřben v olomoucké katedrále sv. Václava.