Stanislav Thurzo, hrabě

1496–1540

Narodil se asi roku 1470 v Krakově, kam se jeho bohatá šlechtická slovenská rodina, pocházející z Uher, na čas odstěhovala. Teologii a práva vystudoval v Padově a hned po návratu se stal olomouckým kanovníkem.

Po rezignaci kardinála Jana Borgis olomoucká kapitula zvolila roku 1496 olomouckým biskupem Stanislava Thurzu v jeho 26 letech.

Jakmile se stal biskupem, hned pojal úmysl provést radikální reformy ve své diecézi, kde za 14leté sedisvakance nastal velký úpadek mravnosti. Za tím účelem již roku 1498 svolal synodu do Vyškova, kde byla nejen zdůrazněna synodální usnesení předchůdců, ale učiněna i nová usnesení. Rozvinul rozsáhlou činnost proti valdenským, českým bratřím a později proti luteranizmu vnikajícímu do diecéze. Vydal i důležitá Statuta Stanislai roku 1498, Psalterium secundum ritum et consuetudinem ecclesiae Olomucensis, Agenda ecclesiae Olomucensis a Missale Olomucense.

Za něho se stala biskupská rezidence střediskem věd, umění, řečnictví a humanizmu, kde učená společnost Sodalitas Marcomaniana sdružovala kolem biskupa výkvět olomoucké kapituly a vynikajících představitelů města a pěstovala čilé styky s předními evropskými humanisty.

Za něho bylo také stanoveno, že každý kandidát kanonikátu, je-li z diecéze, je povinen absolvovat tříleté studium na některé ze západních univerzit, nebyl-li z diecéze, byl mimoto povinen se vykázat ještě doktorátem nebo licenciátem teologie nebo kanonického práva.

Roku 1500 vykoupil ze zástavy město Kroměříž a zahájil přestavbu gotického hradu na renesanční zámek. Někdy na počátku 16. století učinil totéž i ve Vyškově, kde zřídil nádhernou zahradu. V Olomouci vybudoval novou biskupskou rezidenci, v pořadí již třetí v dějinách diecéze.

Začal také znovu budovat zpustlý kolegiátní kostel sv. Mořice v Kroměříži, roku 1432 husity zničený. Svou rozsáhlou stavební činnost korunoval v letech 1515-1516 výstavbou vysokého gotického chóru olomouckého katedrály. Ještě v roce 1538 svolal další diecézní synodu. V právních českých dějinách proslul tím, že téhož roku vydal práva manská lenního soudu olomouckého v českém jazyku.

Zemřel 14. dubna 1540 a byl pohřben v olomoucké katedrále sv. Václava.