Robert

1202–1240

Byl původem Angličan, člen nového reformního cisterciáckého řádu a převor kláštera v Nepomuku, muž značně teologicky vzdělaný a učený, vzorného života. Podařilo se mu vrátit olomoucké diecézi potřebný klid. Jeho snahám napomáhal přátelský vztah k moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi a králi Přemyslu Otakarovi I.

Šířil na Moravě nový cisterciácký řád, který usadil na Velehradě a v Oslavanech, a jeho ženskou větev v Tišnově. Obnovil v kapitule hodnost kapitulního probošta, jehož úřad spojil Přemysl Otakar I. s hodností moravského kancléře.

10. května 1204 zachvátil olomouckou katedrálu požár, který zničil mnohé listiny a další cennosti. Biskup Robert proto okamžitě zahájil obnovu katedrály.

Jeho kladný postoj vůči královskému dvoru v bojích reformně zaníceného pražského biskupa Ondřeje vynesl biskupství a kapitule potvrzení velkých imunit s důležitou výsadou volby biskupa kapitulou. V roce 1206 zaručil Přemysl Otakar I. olomoucké kapitule i právo svobodné volby biskupa. Tuto výsadu potvrdil papež Inocenc III. dne 8. ledna 1207.

Pro své stáří a nezhojitelnou nemoc 17. ledna 1240 na biskupství rezignoval. 17. října téhož roku pak zemřel. Byl pohřben na Velehradě.