Protáz Černohorský z Boskovic

1458–1482

Byl rozeným diplomatem a zpočátku přívržencem krále Jiřího. Hlavně jeho zásluhou holdovala Jiříkovi moravská města Brno, Jihlava a Znojmo jako svému králi.

Na zákrok papeže a také když sám viděl, že Jiří neplní své závazky před korunovací dané, odstoupil od něho a stal se dokonce spojencem Matyášovým. Způsobil, že Matyáš byl v Olomouci roku 1469 tajně zvolen za českého krále.

Jako Matyášův plnomocník jednal roku 1470 s posly Jiřího z Poděbrad o mír a později v té příčině s polským králem Kazimírem.

Zemřel 25. srpna 1482 ve Vyškově morovou ranou a byl pohřben v katedrále v Olomouci.