Petr I.

1099–1104

Knížetem Břetislavem II. byl jmenován biskupem Petr, který byl strahovským kanovníkem.

Zemřel 3. července 1104.