Pelhřim (Peregrinus)

1181–1184

Olomouckým biskupem se stal jako kanovník premonstrátského řádu na Strahově. Biskupské svěcení přijal 23. května 1182. Byl však již vysokého věku.

Zemřel 2. března 1184 a byl pohřben v řádovém chrámu na Strahově.