Pavel z Miličína

1434–1450

Pocházel z Čech, kde se roku 1420 stal kanovníkem kapituly u sv. Víta v Praze. 3. října 1434 ho olomoucká kapitula zvolila biskupem.

Byl dobrým znalcem církevního práva. Zjednal si zásluhy svým nesmlouvavým postojem vůči husitům, jakož i péčí o církevní majetek, když roku 1435 dal pořídit památný inventář všech věcí v katedrále. Roku 1438 dosáhl potvrzení všech církevních privilegií. Letopisy také velebí jeho lásku k chudým a zbožnost.

Za jeho episkopátu se vrátili na vyloupený a vypálený Velehrad cisterciáci.

Zemřel 2. května 1450 a byl pohřben v Brně v kostele sv. Petra a Pavla.