Mikuláš z Riesenburgu

1388–1397

Pocházel ze západních Prus, byl kanovníkem vratislavským a proboštem v Kemberku a potom proboštem v Bonnu.

Řídil zejména diplomatická jednání ve službách Karla IV. Jako notář a protonotář císařské kanceláře, později i Václava IV. Doprovázel Karla IV. na jeho cestě do Francie.

Roku 1384 získal kostnické biskupství, avšak nemohl se tam udržet proti biskupu, jmenovanému z Avignonu. Z Kostnice tedy odešel a na přímluvu Václava IV. ho papež Urban VI. jmenoval roku 1388 biskupem olomouckým.

Jako biskup zažil četná příkoří od markrabat Prokopa a Jošta, která dobře postřehla, že byl nástrojem proti Janu Soběslavovi. Musel sáhnout až k exkomunikaci, když se kapitula ocitla ve vězení a kláštery a biskupské statky byly pleněny.

Dříve však, než poznal odezvu tohoto činu, zemřel 6. června 1397.