Maxmilián, hrabě Hamilton

1761–1776

Nesmrtelné zásluhy si získal o kapli sv. Anny v Olomouci.

Narodil se 17. března 1714 v Mnichově. Prvního vzdělání náboženského a humánního se mu dostalo u benediktinů v Ettalu. 8. července 1729 byl jmenován nesídelním kanovníkem olomouckým. Odešel do Říma studovat na Germanicum. Námahou a úsilím sobě vlastním vymohl jako rektor u sv. Anny 20. července 1752 od papeže Benedikta XIV. sobě i nástupcům v rektorátě právo pontifikálií pro kapli sv. Anny a pro celou diecézi mimo katedrálu.

27. listopadu 1758 se stal generálním vikářem. 4. března 1759 jej kapitula zvolila za biskupa olomouckého. Pečoval velmi starostlivě o duchovní správu a za tím účelem vykonal vizitaci celé diecéze. Věnoval značné úsilí náboženskému vyučování jako základu duchovního života.

Zemřel 31. října 1776 a byl pohřben v kapli sv. Anny v Olomouci.