Maria Tadeáš, hrabě Trauttmansdorf

kardinál
1811–1819

Narodil se ve Štýrském Hradci 28. května 1761. Po studiích v rodišti, v Římě a v Pavii se stal nesídelním kanovníkem olomouckým. Byl odchovancem josefinismu, jemuž byl oddán po celý život.

Po vysvěcení na kněze působil v Krnově a od září 1785 v Holešově, kde se naučil česky.

Roku 1793 byl jmenován biskupem v Terstu. Dříve než tam nastoupil byl 30. srpna 1794 jmenován biskupem v Hradci Králové. Tam získal značné zásluhy zřízením kněžského semináře a otevřením teologického ústavu.

Po smrti arcibiskupa Antonína Theodora měl nastoupit koadjutor Rudolf Jan. Ten se však 15. září 1811 nástupnického práva zřekl. Proto dne 26. listopadu 1811 postulovala olomoucká kapitula za svého arcibiskupa královehradeckého biskupa Maria Tadeáše. Kardinálským purpurem byl ozdoben roku 1816.

V letech 1816–1818 vizitoval celou arcidiecézi a v roce 1817 se stal nositelem velkokříže Leopoldova řádu.

Zemřel předčasně ve Vídni 20. ledna roku 1819 a byl pohřben v olomoucké katedrále.