Leopold (II.), Bedřich Egckh z Hungersbachu

1758–1760

Narodil se 14. května 1696 v Hamburku. Všechna studia u jezuitů absolvovaná ukončil roku 1727 doktorátem filosofie.

Po osmiletém působení v Mohelnici se stal 18. června roku 1729 proboštem u sv. Mořice v Kroměříži. Toto město si velmi oblíbil a svou příchylnost mu projevil obohacením četnými stavbami, především důkladnou renovací kaple Sedmibolestné Panny Marie při kostele sv. Mořice a nákladnou restaurací kostela samého. Zde později také dotoval dva kanonikáty a dvě vikářská místa.

Dostalo se mu též hodnosti infulovaného opata v Sezengradě v Uhrách. Dne 28. června 1748 ho biskup jmenoval kapitulním arcijáhnem a 25. května 1750 mu svěřil úřad generálního vikáře. Kapitula jej pak 22. února 1752 zvolila svým děkanem a 27. dubna 1758 postavila v čelo diecéze jako biskupa.

Všude uchvacoval svou příslovečnou dobrotou a štědrostí. I v Olomouci zvětšil dotaci posledních dvou kanonikátů a vikářských míst a bohatým odkazem pamatoval na zřízení samostatného kněžského semináře. Jeho snahy byly zmařeny předčasnou smrtí 15. prosince roku 1760. Byl pohřben v Kroměříži.