Ladislav z Kravař, zvaný Lacek

1403–1408

Narodil se asi roku 1372. Pocházel ze známé šlechtické rodiny, byl synem Voka III. z Kravař a jeho manželky Anny ze Šternberka. Dosáhl četných církevních obročí, například kanonikátu v Olomouci, v Praze u sv. Víta, v Opoli a Vratislavi.

20. listopadu 1402 mu papež Bonifác IX. udělil dispenz, aby se mohl ujmout diecéze. 20. května 1403 byl vysvěcen a poté nastolen.

Vyplatil některé biskupské statky, které v nouzi zadlužili jeho předchůdci Mikuláš z Reisenburgu a Jan X. Mráz.

Zemřel náhle v květnu 1408, byl otráven. Pohřben byl v kolegiátním kostele sv. Mořice v Kroměříži.