Konrád III. (Kuneš), ze Zvole

1430–1434

Pocházel z rytířské moravské rodiny. Jako kanovník olomoucký, vratislavský a pražský (u sv. Víta) se stal roku 1420 proboštem olomoucké kapituly.

Již tehdy horlivě bojoval proti husitům, organizoval akce proti nim jak doma, tak v cizině, kde roku 1428 dosáhl v Canterbury vyplacení desátku ve prospěch moravských katolíků. Stal se ústřední postavou českého katolicismu té doby.

Zřejmě proto byl roku 1430 zvolen olomouckým biskupem a administrátorem pražské arcidiecéze.

10. ledna 1431 přijal biskupské svěcení v Římě a ještě téhož roku slavil synodu v Brně, na níž v 15 článcích usiloval o obrodu kněžstva a věřících. Zúčastnil se také koncilu bazilejského. Zemřel na zpáteční cestě v Ulmu 6. srpna 1434.

Jeho tělo bylo převezeno do Olomouce, kde byl pohřben v kostele sv. Petra.