Konrád I.

1316–1326

Pocházel z Bavorska z nešlechtické rodiny, byl dosazen za biskupa protekcí mohučského arcibiskupa, který se spolu s Janem Lucemburským za tím účelem vypravil na Moravu.

24. září 1318 svolal do Kroměříže diecézní synodu. Přikázal dodržovat rezidenci a celibát, nosit kněžský oděv a tonsuru, zakázal vybírat poplatky za udělování svátostí.

Byl spolehlivým pomocníkem a důvěrným královým rádcem v jeho sporech vůči panstvu a zůstal i po své volbě ve službách pražského dvora. Za něho byl zřízen klášter Králové cisterciaček na Starém Brně. Byl neustále nemocný.

Zemřel 8. srpna 1326 a byl pohřben v katedrále sv. Václava.