Karel (III.), vévoda Lotrinský

1695–1710

Narodil se ve Vídni roku 1680. Jako kanovník v Osnabrücku, Kolíně nad Rýnem a Tridentu získal i kanonikát olomoucký. 13. září 1694 byl zvolen za koadjutora olomouckého biskupa Karla z Lichtensteinu s právem nástupnickým.

Od roku 1695 řídil diecézi sám, neměl však kanonický věk, nemohl tedy být konsekrován ani nastolen.

Jako olomoucký biskup založil nové fundace a finančně podporoval nové chrámové a hospodářské stavby. V Olomouci se však dlouho nezdržel. Pro vleklé spory o čerpání příjmů z diecéze byl z rozhodnutí papeže Klementa XI. roku 1710 přeložen do Trevíru jako arcibiskup.

Zemřel ve Vídni 4. prosince 1715.