Karel (II.), hrabě z Lichtensteinu-Castelcorna

1664–1695

Narodil se v Kladsku 8. dubna 1624 jako syn císařského generála Filipa Rudolfa, hraběte z Lichtensteinu, svobodného pána z Castelcorna.

Studoval v Ingolstadtě, kde dosáhl doktorátu práv. Roku 1637 byl kanovníkem salcburským, roku 1641 kanovníkem olomouckým a roku 1653 v Pasově. Olomouckým biskupem byl zvolen 12. března 1664.

Diecéze byla v hlubokém úpadku následkem švédské okupace. Proto věnoval nesmírné úsilí rekatolizaci země, a to všestrannou pastorací a snahou po povznesení církevní disciplíny, zřizováním nových farností, obnovou kostelů a uváděním nových řádů do země. Aby povznesl církevní bohoslužbu v katedrále, věnoval 42 tisíc zlatých na účast kanovníků při hodinkách, 20 tisíc pro vikáře a 20 tisíc na povznesení církevního zpěvu.

Mimoto dal úplně novou tvářnost biskupské rezidenci olomoucké a kroměřížské. V Kroměříži roku 1686 založil zámeckou zahradu, na jejíž udržování věnoval 10 tisíc zlatých. Tamější bohatá zámecká knihovna a veliká obrazová galerie jsou jeho dílem.

Zemřel 23. září 1695 a zanechal pověst jednoho z největších mecenášů mezi olomouckými biskupy.