Karel (I.), Josef

1663–1664

Arcivévoda rakouský, kníže království českého a uherského, se narodil 1. srpna 1649.

Po svém strýci se ujal ve 14 letech 15. února 1663 biskupství olomouckého, předtím ještě v roce 1662 biskupství pasovského a vratislavského, a také velmistrovství řádu německých rytířů. Vysvěcen a nastolen však nebyl.

Zemřel 21. ledna 1664, aniž dosáhl věku patnácti let, pohřben byl v rodové hrobce u kapucínů ve Vídni.