Kaim (Kajim)

1186–1194

Po dvouleté sedisvakanci – vlivem sporů mezi Bedřichem a Konrádem Otou – když zvítězil Bedřich, byl dosazen za biskupa Kaim, asi 10. června 1186, původně premonstrát strahovského kláštera.

Byl znám svou štědrostí jak ke chrámu, tak ke kněžstvu a lidu.

Za něho byli uvedeni premonstráti do Louky u Znojma.

Zemřel 13. ledna 1194.