Josef Vrana

1973–1987

Po dvanácti letech sedisvakance (1961–1973) dostala olomoucká arcidiecéze znovu do čela biskupa.

Narodil se 17. října 1905 ve Stříbrnicích, farnost Vrchoslavice u Kojetína, a pocházel z rolnické rodiny. Studentská léta prožíval na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Po ukončení bohosloví v olomouckém kněžském semináři přijal kněžské svěcení 5. července 1928.

Studoval na přírodovědecké fakultě brněnské univerzity (1930–1935) a v letech 1935–1951 působil jako profesor zeměpisu a tělesné výchovy na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Vedle své pedagogické činnosti se věnoval pastorační práci a velmi aktivně se zapojil do činnosti Jednoty katolického duchovenstva.

Po osvobození roku 1945 byl místopředsedou Okresního národního výboru v Kroměříži, po volbách roku 1946 členem Zemského národního výboru v Brně. Od roku 1951 působil v duchovní správě ve farnostech Roštín, Zdounky, Starý Hrozenkov, Zlín (Gottwaldov), Velehrad (1954–1959) a Uherský Brod (1959–1963). Roku 1963 se stal sídelním kanovníkem Metropolitní kapituly v Olomouci; proto odešel do Olomouce, kde byl také administrátorem farnosti u sv. Mořice.

Bohužel byl zapojen do kolaborantského Mírového hnutí katolického duchovenstva a po založení Sdružení Pacem in terris se stal jeho prvním předsedou.

17. října 1969 byl zvolen kapitulním vikářem olomoucké arcidiecéze a 28. února 1973 ho papež Pavel VI. jmenoval titulárním biskupem oktabijským a apoštolským administrátorem olomoucké arcidiecéze. Biskupské svěcení přijal v olomouckém metropolitním chrámu sv. Václava 4. března 1973. Světitelem byl arcibiskup Agostino Casaroli z vatikánského Sekretariátu pro mimořádné záležitosti, spolusvětiteli byli biskupové František Tomášek a Štěpán Trochta.

Se jménem biskupa Josefa Vrany jsou spojeny některé významné události: energické a důsledné uplatňování liturgické reformy II. vatikánského koncilu v olomoucké arcidiecézi, velkolepá obnova olomoucké katedrály sv. Václava a oprava arcibiskupské rezidence v Olomouci, rovněž tak generální oprava velehradské baziliky a poutního chrámu na Svatém Hostýně.

V době jeho episkopátu se uskutečnila oslava dvou set let od povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství a od založení biskupství brněnského. Došlo také k úpravě diecézních hranic s hranicemi státními: 30. prosince 1977 papež Pavel VI. připojil území Apoštolské administratury českotěšínské k arcidiecézi olomoucké. Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně byl papežem Janem Pavlem II. prohlášen bazilikou minor.

Biskup Josef Vrana zemřel náhle 30. listopadu 1987 v arcibiskupské rezidenci. Pohřben byl 7. prosince v katedrále sv. Václava v kapli pod hlavní věží, kde jsou pohřbeni tři olomoučtí arcibiskupové.